Integrace systémů

Z pohledu četnosti realizací jsou velmi častou úlohou požadovanou zákazníky firmy ProgInSys s.r.o. rozličné modifikace a rozšíření stávající funkce již provozovaných zařízení.
Integrace systémů - Z pohledu četnosti realizací jsou velmi častou úlohou požadovanou zákazníky firmy ProgInSys s.r.o. rozličné modifikace a rozšíření stávající funkce již provozovaných zařízení.

Kroky při integraci systémů

Typickými úlohami pak jsou:

  • Doplnění, rozšíření či změna sortimentu výroby
  • Optimalizace výrobních postupů
  • Začlenění nového stroje do výrobní linky
  • Dovybavení výrobního celku o systém sběru kvalitativních a provozních dat
  • Vizualizace provozních a poruchových stavů zařízení
 

Základem řešení úloh tohoto typu je podrobná analýza a detailní pochopení činnosti modifikovaného stroje a komplexnosti výrobního celku.      

 

Doplnění, rozšíření či změna sortimentu výroby

Přizpůsobit již existující stroj pro výrobu nového výrobku je ve srovnání s pořízením stroje nového obvykle:

  • výrazně jednodušší
  • technicky realizovatelné
  • v konečném důsledku i levnější řešení potřeb zákazníků firmy
 

Optimalizace výrobních postupů s ohledem na měnící se potřebu trhu

Optimální výrobní postup je takový, který současně s minimalizací potřebných nákladů poskytuje stejnou či vyšší výkonnost výroby.

Typickou úlohou tohoto typu je urychlení taktu činnosti stroje náhradou zastaralých přístrojů za nové výkonnější se stejnou funkcí. Důvodem nahrazení zastaralého řídícího systému za moderní ekvivalent může být také již faktická nedostupnost náhradních dílů.

Firma ProgInsys s.r.o. nabízí svým zákazníkům rekonstrukce řídících systémů za nové realizované na bázi SPS přístrojů Simatic S7.

 

Začlenění nového stroje do výrobní linky

Součinnost strojů zařazených do systému postupného automatického opracování výrobku je zajištěna předáváním informace o dosavadním průběhu výroby a určením způsobu opracování např. podle varianty výrobku.

Typickou úlohou tohoto typu je doplnění stroje o potřebné HW a SW komponenty zajišťující komunikaci mezi ním a ostatními zařízeními ve výrobní lince. Nedílnou součástí úlohy je rozšíření a úprava systému plánování výroby o do výrobní linky začleněný stroj.

Firma ProgInsys s.r.o. nabízí svým zákazníkům integraci jimi dodávaných strojů do výrobního celku cílového zákazníka v plném rozsahu úlohy, tj. od analýzy vazeb, doplnění stroje o prvky RFID systému, jejich SW začlenění do řízení stroje až po nezbytné úpravy ostatních strojů linky.

 

Dovybavení výrobního celku o systém sběru kvalitativních a provozních dat

Záznam a dlouhodobé uschování výsledků výroby konkrétního výrobku je dnes běžně požadovanou funkcí výrobních zařízení.

Typickou úlohou tohoto typu je doplnění provozovaného stroje o nezbytné HW a SW prostředky sloužící k vyhodnocování, sběru a archivaci určených parametrů výroby, které předchází důkladná analýza činnosti stroje.

Firma ProgInSys s.r.o. nabízí svým zákazníkům rozšíření funkce jejich strojů o sběr kvalitativních a provozních dat a jejich zálohování v rozsahu od definice parametrů až po realizaci na klíč.

 

Realizace vizualizace provozních a poruchových stavů

Efektivní informace o provozních a zejména pak poruchových stavech stroje je základem pro rychlé odstranění problému a opětovné uvedení stroje do provozuschopného stavu.  

Firma ProgInSys s.r.o. nabízí svým zákazníkům realizaci detekceidentifikace provozních a poruchových stavů jejich strojů založenou na detailní analýze činnosti stroje, dovybavení jeho řídícího systému na bázi PLC přístrojů Simatic S7 o nezbytné prostředky HMI a potřebné rozšíření řídícího programu stroje o vyhodnocení definovaných stavů.

 
Rádi zodpovíme Vaše dotazy
 *
 *
 *
 *
 (opatření proti SPAM robotům)
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.